Boşanma Davalarında Avukatlık Hizmeti

Bursa Boşanma AvukatıBursa’da Boşanma Davalarında Avukatlık Hizmeti

Bursa’da boşanma davalarında avukatlık hizmeti veren Kemal Uslu Avukatlık Bürosu, aile hukukunun boşanma alanında oluşturulmuş kanunlar ve içtihatlar ışığında hareket eden ve müvekkillerine en başarılı sonucu sağlamak için hizmet veren profesyonel bir avukatlık bürosudur. Evliliğinde mutlu olmayan kişilerin yasal yollarla evliliklerine son vermesini sağlayan bu hizmetler bütünü, iyi bir araştırma ve planlama gerektirmektedir.

Boşanma sebepleri incelendiği zaman temel olarak karşımıza iki farklı grup çıkmaktadır. Özel ve genel sebepler olmak üzere iki ayrı başlıkta incelenen boşanma sebepleri, Medeni Kanun’un 161 ile 166. maddeleri arasında açıklanmıştır. Bu bağlamda zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığına sahip olma özel sebepler olarak belirtilmektedir. Evlilik birliğinin sarsılması, şiddetli geçimsizlik, anlaşmalı şekilde boşanma da genel sebepler altında incelenmektedir.

Bursa Boşanma AvukatıBursa’da Boşanma Davalarında Avukatlık Hizmeti Sunmaktayız

Hukuk büromuzda profesyonel olarak boşanma davalarında avukatlık ve danışmanlığı hizmetleri sunulmaktadır. Bu bağlamda hem boşanma davası açılırken hem de boşanma davasının sonrasında danışmanlık verilmekte ve bu doğrultuda kararlar alınmaktadır. Zira boşanma her ne kadar yasal yollardan evlilik kurumunu sona erdirme anlamına gelse de, boşanma davalarında pek çok detay incelenmektedir. Velayet, nafaka, mal rejimi, mal paylaşım sözleşmeleri, çekişmeli boşanma, anlaşmalı boşanma gibi pek çok farklı durum söz konusu olabilmektedir.

Boşanma Hukuku kapsamına dahil olan tüm avukatlık ve danışmanlık işlemleriniz için Bursa’da Kemal Uslu Avukatlık Büromuza ulaşabilirsiniz. Web sitemizin iletişim sekmesinden bizlere ulaşabileceğiniz gibi, ayrıca 0544 789 98 80 numaramızı kullanarak da bizlere ulaşabilirsiniz.

 

Boşanma davalarına bakan avukatlarımız, evlilik öncesi ya da evliliğin sürdürülme aşamasında sözleşmelerin hazırlanması, evlilik sonrası mal paylaşımı için eşlerin bilgilendirilmesi, planlamanın yapılması ve sözleşmenin tamamlanması ile ilgili de hizmet sunmaktadır. Bu sayede evlilik sona erdikten sonra taraflar mal varlıklarını eşit ve sorunsuz bir şekilde paylaşılabilmektedir.

Bursa Boşanma AvukatıBursa’da Boşanma Davalarına Bakan Avukat Ekibimizin Hizmetleri

Kemal Uslu Avukatlık Bürosu tarafından Boşanma Hukuku kapsamında sunulan hizmetler;

 • Anlaşmalı boşanma davası
 • Çekinmeli boşanma davası
 • Mal rejimi (Mal Paylaşımı)
 • Nafaka davası
 • Tanıma ve tenfiz davası (Yurt Dışında Alınan Boşanma, Nafaka, Velayet Davalarının tanıması ve tenfizi)
 • Uzaklaştırma davası
 • Velayet davası
 • Maddi ve manevi tazminat davası ve tüm bu davaların takibi şeklindedir.

Boşanma Hukuku kapsamında ihtiyaç duyulan tüm avukatlık ve danışmanlık hizmetleri, Kemal Uslu Avukatlık Bürosu tarafından uzmanlıkla sunulmaktadır. Siz de bu hizmetlerden faydalanabilmek ve boşanma süreci içerisinde olan evliliğinizi bitirmek ve mal paylaşımı, velayet ve nafaka gibi Boşanma Hukuku kapsamına dahil olan işlemleri yapmak için bizlere ulaşabilirsiniz.

Bursa Boşanma Avukatı

Anlaşmalı Boşanma Davaları Nerede Açılır?

Bursa’da Anlaşmalı Boşanma Davası nerede açılır? Anlaşmalı boşanma davası Bursa Aile Mahkemelerinde açılır.  Evli bir çift, ortak bir karar ile evliliklerini sona erdirmek isteyebilir. Bu durum anlaşmalı boşanma olarak adlandırılmakta ve Medeni Kanun’un 166/3 maddesinde açıklanmıştır. Ancak bu noktada her iki taraf da boşanmak istese de, boşanmanın sağlanabilmesi için bazı koşulların sağlanması gerekmektedir. Anlaşmalı Boşanma Davası açabilmenin şartları nelerdir? Medeni Kanun’a göre bir çiftin anlaşmalı olarak boşanabilmesi için şu şartları yerine getirmesi zorunlu tutulmaktadır:

 • Bitirilmek istenen evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması
 • Eşlerin birlikte boşanma talebinde bulunması
 • Her iki tarafın da hakim tarafından dinlenmesi
 • Anlaşmalı boşanmaya bağlı olan hususların protokole bağlanması

Yukarıda belirtilen 4 hususun sağlanmaması durumunda meydana gelebilecek 2 durum bulunmaktadır. Eğer eşlerden biri duruşma esnasında boşanmak istemediğini belirtirse, anlaşmalı boşanma çekişmeli boşanmaya dönüşecektir. Eğer evlilik 1 sene sürmemişse dava mahkemece reddedilecektir. Bu nedenle anlaşmalı şekilde evliliklerini bitirmek isteyen tarafların bu hususları mutlaka karşılıyor olması gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma davaları, tüm gereklilikler sağlandığı zaman kolaylıkla sonlandırılmakta ve yıllar süren bir davaya dönüşmemektedir. Bu sayede taraflar yıllar içerisinde maddi ve manevi anlamda yıpranmamaktadır. Bu davalarda tarafların iradelerine değer vermek amaçlanmaktadır. Bu bağlamda boşanma sonucunda maddi ya da manevi olarak güçsüz kalacak olan eşin hakları da göz önünde bulundurulmaktadır. Bu bağlamda nafaka, velayet, tazminat gibi haklar doğmaktadır.

Evlilik sonlandırma eylemi her iki tarafın ortak kararı olsa da, bu noktada bilinmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Bu evlilikten çocuk olup olmaması, boşanmanın beraberinde getireceği mali sonuçlar, yargı giderleri, tazminat, nafaka gibi önemli konular protokolde açıkça belirtilmelidir. Bu nedenle yalnızca boşanma eyleminin yasal şekilde gerçekleştirilmesine değil, boşanmanın getireceği sonuçlar da düşünülmelidir.

Bursa Boşanma Avukatı

Anlaşmalı Boşanma Davası Süreci

Anlaşmalı boşanmalar, eşlerin bizzat başvurusu ile açılabileceği gibi, vekil olan avukatlar tarafından da yürütülebilmektedir. Anlaşmalı boşanma sürecine girecek olan tarafların mutlaka bilmesi gereken bazı hususlar söz konusudur. Bu hususları kısaca özetlemek gerekirse;

 • Tarafların bizzat veyahut avukatları tarafından dava dilekçelerinin oluşturulması,
 • Anlaşmalı boşanma protokolünün düzenlenmesi,
 • Duruşma esnasında tarafların hakime boşanma iradelerini beyan etmeleri gerekmektedir.

Boşanma Davalarında Dava Süresi

Anlaşmalı boşanma davaları, en kısa süre içerisinde sonlanan davalar arasında yer almaktadır. Ancak genel olarak bakıldığı zaman davanın ne kadar süreceği, mahkemenin o anki durumuna bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Ortalama olarak 2 ila 4 ay arasında sürse de, mahkemenin müsaitlik durumuna göre daha kısa ya da daha uzun bir süreç gerektirebilir. Dava genellikle tek bir duruşmada sonlandırılır. Bu duruşmalarda tarafların eksiksiz olarak katılımı gerekmektedir. Boşanma beyanının bir kez daha mahkeme önünde belirtilmesinin ardından verilecek olan boşanma kararının kesinleşmesi neticesinde boşanma davası sonuçlanmış olacaktır.

Boşanma Davası Nerede Açılır? Görevli ve Yetkili Mahkeme Neresidir?

Anlaşmalı Boşanma Davaları ve Çekişmeli Boşanma Davaları Aile Mahkemelerinde açılmaktadır. Boşanma işleminin gerçekleştirilebilmesi için başka bir mahkemeye başvuru yapılamamaktadır. Aile mahkemesinin olduğu yerde başka bir mahkemede boşanma davası açılması durumunda görevsizlik kararı verilir.  Eğer anlaşmalı boşanma da dahil olmak üzere aile kurumunu ilgilendiren davalar için başka bir mahkemeye başvuru yaparsanız, davanız hakkında görevsizlik kararı verilecektir. Boşanma davalarında Yetkili Mahkeme ise Medeni Kanunda belirtilen yetki kurallarına göre belirlenecektir. Bu yetki kuralları çerçevesinde Boşanma davaları taraflardan birinin yerleşim yerindeki mahkemede veya tarafları evliyken son 6 ayda içinde ikamet ettikleri yerdeki aile mahkemesinde açılır. Eğer yerleşim yerinde veya son 6 ay içinde ikamet edilen yerde aile mahkemesi yoksa dava asliye hukuk mahkemesinde açılır. Asliye hukuk mahkemesi davaya aile mahkemesi sıfatıyla bakar.

Bursa Boşanma Avukatı

Anlaşmalı Boşanma Davaları Hakkında Genel Bilgiler

Anlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli boşanmalara göre çok daha kısa sürede sonuçlanan ve ortak bir karar sonucu açılan davalardır. Bu davalar, daha önce de belirtildiği üzere Aile Mahkemelerinin ilgilendiği konular arasında yer almaktadır. Eşlerden birinin yerleşim yeri veyahut son 6 ay içerisinde eşlerin birlikte yaşadığı yerin mahkemesine başvuru yapılmaktadır. Anlaşmalı boşanma davaları hakkında genel bilgiler şu şekildedir:

 • Eşler arasında boşanma ile ilgili ortak bir karar verilmelidir.
 • Eşler en az 1 yıldır yasal olarak evli olmalıdır.
 • Eşler boşanma sonrası isteklerini ve menfaatlerini belirtmeli ve bu konuda da anlaşma sağlanmalıdır.
 • Bu evlilikten olma bir çocuk varsa, bu çocuğun menfaati doğrultusunda kimde kalacağına ortak karar verilmeli ve protokolde bu da belirtilmelidir.

Yukarıda da görüldüğü üzere anlaşmalı boşanma davalarında ilk olarak ortak bir karar verilmiş olması önemlidir. Daha sonrasında ise her iki tarafa da uygun olacak şekilde bir protokol düzenlenmeli ve bu şekilde mahkemeye başvuru yapılmalıdır. Zira her iki taraf için de uygun bir protokol sağlanırsa, boşanma süreci çok daha hızlı olacaktır. Bu nedenle de boşanma davalarında avukatlık ve danışmanlık sağlayan profesyonel bir avukatla çalışılması oldukça önemlidir

Bursa Boşanma Avukatı

Çekişmeli Boşanma Davalarında Avukatlık Hizmeti

Çekinmeli boşanma, boşanmak isteyen eşlerden birinin istemesi veya anlaşamayarak açtıkları bir dava türüdür. Çekişmeli boşanmalar eşlerin kusurlarının ön planda olduğu bir dava türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu boşanma davalarında tek bir tarafın boşanma talebinde bulunması, davanın açılması için yeterli olmaktadır. Ayrıca bu tür davalarda boşanma sonucu protokollerle değil, kusur oranları doğrultusunda belirtilmektedir. Zira bu davalarda taraflardan biri diğerini suçlu bulabilir, mağdur olduğunu savunabilir ya da her iki taraf da boşanmak istese de bir anlaşmazlık yüzünden dava çekişmeli olabilir.

Çekinmeli boşanma davaları incelendiği zaman, bu davaların anlaşmalı boşanma davalarından daha uzun sürdüğü görülmektedir. Zira daha önce de belirtildiği üzere bu davalar ortak bir karar olmadığı ve protokol ile sonuçlanmaması, bu davaların yıllarca sürmesine sebebiyet verebilmektedir. Ancak alanında uzman bir avukat ile çalışılırsa, duruşmalarda iyi gerekçeler gösterilerek davanın süresi kısaltılabilmektedir.

Boşanma davasının şiddetli geçimsizlik nedeniyle açılması, taraflardan birinin kusurlu veya diğer tarafa oranla daha kusurlu bulunmasına sebebiyet verebilir. Bu durumda kusurlu olan taraf, karşı tarafa nafaka veyahut tazminat ödemek zorunda kalabilir. Bu nedenle karşı tarafın kusurlu olduğunu düşünen taraf, mutlaka iyi bir avukatla çalışarak hakkını en iyi şekilde aramalı ve evlilik sonucu karşı karşıya kalabileceği maddi ve manevi hasarı azaltmalıdır. 

Çekişmeli boşanma davasının sonucunda herhangi bir tazminat veya nafaka belirlenebilmekte ve bu ödemelerin alınabilmesi için farklı davalar da açılabilmektedir. Nafaka ödemeleri, aylık olarak düzenli şekilde yapılmaktadır. İştirak nafakası, yoksulluk nafakası ve tedbir nafakası olmak üzere 3 farklı nafaka türü bulunmakta ve bu nafakalardan hangisinin talep edileceği, tarafların durumuna göre belirlenmektedir. Ayrıca nafaka süreci, nafaka arttırma, nafaka azaltma, dava takibi gibi hizmetler de büromuz tarafından sağlanmaktadır. Tazminatlar ise bir sefere mahsus olan ve nafakalara göre daha yüklü olan bir ödeme türüdür.

Bursa Boşanma Avukatı

Çekişmeli Boşanma Davası

Medeni Kanun kapsamında bulunan 166. madde genel boşanma sebepleri arasında yer alan evlilik birliğinin sarsılmasından bahsetmektedir. Bu bağlamda eğer evliliğin temelleri sarsılmışsa, her iki taraf veya yalnızca bir taraf boşanma talebinde bulunabilir. Ancak bilinmesi gerekir ki, davayı açan tarafın daha fazla kusurunun olduğu tespit edilirse, davalı taraf itirazda bulunabilme ve davanın reddini isteme hakkına sahip olacaktır. Ancak bu hak kötüye kullanılırsa, hakim eşlerin ve evlilikten olan çocuğun haklarını koruyabilmek için boşanma kararı verebilir.

Evliliğin en az 1 yıl boyunca sürmüş olması ve eşlerin birlikte boşanma başvurusunda bulunması, anlaşmalı boşanma sürecidir. Anlaşmalı boşanmalarda taraflar bizzat hakimin kendisi tarafından dinlenmektedir. Çekişmeli davalar incelendiği zaman ise taraflardan biri boşanmak istemeyebilir, taraflardan biri kendini haklı görerek hak talebinde bulunabilir ve bu gibi uyuşmazlıklar meydana gelebilir. Bu durumda iyi bir avukatla çalışılması gerekmekte ve davalarda gerekli düzenlemeler yapılarak hakime haklı gerekçeler sunulması tavsiye edilmektedir. 

Bursa Boşanma AvukatıÇekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Çekişmeli boşanma davaları hem tek taraf hem de iki tarafın birden talebi ile açılabilmektedir. Davaların planlanması, menfaatlerin belirlenmesi, danışmanlık hizmetinin verilmesi, davanın açılması, süreç takibi gibi temel işlemler, avukat ve boşanmak isteyen müvekkili tarafından ortak şekilde yürütülmektedir. Davanın açılmasının ardından hakimin boşanmayı reddedebilmesi de mümkündür. Boşanmanın reddedilmesi durumunda ancak ilerleyen 3 sene içerisinde tekrar aile birliği düzenini kuramayan eş ya da iki taraf birden mahkemeye tekrar başvuruda bulunabilir ve bu durumda boşanma kararı verilir.

Bu noktada bilinmesi gerekir ki, boşanmak istenen eşin mutlaka kusurlu olması gerekmektedir. Aksi halde dava boşanma ile sonuçlanmaz. Eğer eşler ortak karar üzerine boşanmak istiyorsa, bu noktada anlaşmalı boşanma devreye girer ve herhangi bir kusur veya hata sunulmasına gerek kalmadan boşanma işlemi gerçekleştirilebilir.

Bursa Boşanma Avukatı

Boşanma Davalarında Tazminat Davası

Medeni Kanun’da yer alan 174. maddeye göre, mevcut menfaatleri boşanma süreci nedeniyle zedelenen taraf kusursuz ya da karşı tarafa göre daha az kusurlu ise tazminat talebinde bulunabilme hakkına sahiptir. Bu durumda yapılacak ödeme, maddi tazminat olarak değerlendirilmektedir. Ancak tazminat davası açan taraf, karşı tarafın zina, kişilik haklarına saldırı gibi nedenlerden dolayı bu davayı açmışsa, yapılacak ödeme manevi tazminat kapsamındadır. Ayrıca kanunlar kapsamında belirtilen bilgilere göre zina eylemi kişilik hakkına tecavüz olarak değerlendirildiği için kusursuz olan eşe tazminat hükmedilmelidir.

Yargıtay 2. Hukuk dairesine göre; eğer kadın, eşinin eve geri dönmesini istiyor ve bu bağlamda ihtar talebinde bulunuyorsa, bu durum kadının eşini affettiği anlamına gelmekte ve erkek de artık kusurlu bulunamayacağından maddi ya da manevi tazminat ödemesi yapmak zorunda kalmayacaktır. Kısaca özetlemek gerekirse, davada haklı olarak kabul edilen taraf duruma bağlı olarak maddi ya da manevi tazminat alabilir ve hatta maddi ve manevi tazminat davası açarak haklarını savunabilir ve aldığı bu hasarları madden hafifletebilir. Ancak eşlerin birinin eve dönmesi talebinde bulunması durumunda, eş affedilmiş olarak kabul edileceği için bu ödemelerden muaf olur ve tazminata hak kazanamaz.

Tazminat ile ilgili bir örnek daha verilmesi gerekirse, eşi tarafından hakaret veya küfürlere maruz kalan kadınlar, sessiz kalmıyorsa ve bu hakaretlere sebep oluyorsa, boşanma hakkına sahiptir. Ancak eşi kadar kendisi de kusurlu bulunabilir. Bu durumda da her iki tarafın da aynı oranda kusurlu bulunacağı için tazminat talep edilse de kabul edilmeyecektir.

Sonuç olarak evlilik sonrası bir tarafın tazminat hakkını elde edebilmesi için karşı tarafa göre daha az kusurlu veya kusursuz bulunması gerekmektedir. Ayrıca tazminat talep edilen tarafın kusurlu olması, ilişkiye zarar veren taraf olması ve hukuka aykırılık durumunun söz konusu olması gerekmektedir.

Eşin manevi tazminat talebinde bulunabilmesi için kusursuz olması gerekmektedir. Manevi tazminat, kişinin evlilik esnasında psikolojik ve manevi olarak yeniden düzen kurabilmesini sağlamaktadır. Maddi tazminat ise tamamen maddi amaçlar için alınan ve evlilik sırasında veya sonrasında oluşan maddi hasarı karşılamak üzere alınmaktadır. Manevi tazminatın kazanılabilmesi için mutlaka kanıt gerekmektedir. Eğer bu yaşanan manevi zarar kanıtlanamaz ise manevi tazminat kabul edilmemektedir.

Bursa Boşanma Avukatı

Boşanma Davalarında Yasal Mal Rejiminin Sona Erme Tarihi

Mal paylaşımı olarak bilinen ve evliliğin sona erdirilmesi durumunda uygulanacak mal rejimi, Medeni Kanun kapsamında bulunan 202 ve bu maddenin devamı olan maddelerde belirtilmektedir. Bu bağlamda eşler arasında olan yasal mal rejimi, edinilmiş mallara katılma şeklinde olacaktır. Eğer eşler arasında ortak bir rejim belirlenmemiş ise kanunen edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanacaktır.

Son dönemlerde eşler arasında sıkça uygulanan evlilik sözleşmesi, eşlerin boşanması durumunda yapılacak mal paylaşımı üzerine de bilgiler içermektedir. Eğer boşanacak eşler arasında bu tarz bir sözleşme bulunmuyorsa ve ortak karar ile bir sözleşme yapılmamışsa, bu durumda yasalarda yer alan mal rejimi takip edilmektedir. Bu bağlamda da edinilmiş mallara katılma durumu söz konusu olacaktır ve bu doğrultuda hareket edilecektir.

Boşanmadan Sonra Ortak Malların Paylaşımı

Evliliğini sonlandırmayı talep eden eşlerin en çok ilgilendiği konulardan bir tanesi de ortak malların paylaşılması ile ilgilidir. Ortak malların paylaşımı, tarafların boşanmasının ardından malların ortak şekilde paylaşılmasına ve bu bağlamda hem maddi hem de manevi zararların azalmasına vesile olmaktadır. Örnek vermek gerekirse, eğer evlilik birliği içersinde alınan bir evin değeri uzmanlar tarafından belirlenecek ve ev bedelinin yarısı bir eşe diğer yarısı da diğer eşe pay edilmek üzere hüküm kurulacaktır. Aynı şekilde bölünemeyen mallar için aynı işlemler yapılabilmektedir. Buna ek olarak evlilik öncesinde veya evlilik sürecinde yapılmış bir evlilik sözleşmesi varsa, iki tarafın da ortak şekilde karar verdiği mal paylaşım düzeni takip edilebilir.

Ayrıca bilinmesi gerekir ki, kişisel malların iadesi için tarafların illa boşanmış olmasına gerek yoktur. Eğer iade edilmesi istenen mal ortak değilse ve karşı tarafa aitse, mal iade talebinde bulunmak için dava açabilir. Bu durumda mal sahibi kendi malını alabilir ve ortak olmayan mallar için aynı işlemler uygulanabilir. Ancak daha önce de belirtildiği üzere ortak malların paylaşımını sağlamak için boşanmanın sonuçlandırılmış olması gerekmektedir.

Bursa Boşanma AvukatıBoşanma Sonrası Mal Paylaşımı

Boşanma davalarının ardından yapılacak mal paylaşımları, her iki taraf için de büyük bir önem taşımaktadır. Bu paylaşımlar için Boşanma Hukuku hizmeti sunan donanımlı bir avukattan danışmanlık alınması önerilmektedir. Bu sayede taraflar kendi hakları ve bulunabilecekleri talepler hakkında detaylı bilgi alabilmekte ve bu doğrultuda hareket edebilmektedir. Ayrıca evlilik öncesi veya evlilik esnasında imzalanan evlilik sözleşmesinde yer alan mal rejimleri bulunuyorsa, bunlar için de avukat danışmanlığı alınabilmektedir.

Bursa’da boşanma davalarına hakim bir avukat arayışı içerisinde olan kişilere kapsamlı hizmetler sunan Kemal Uslu Avukatlık Büromuza internet sitemizde bulunan iletişim formu ya da telefon numarası üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu sayede hem danışmanlık hizmetleri hem de evlilik sonlandırma ve bununla ilişkin davalarda avukatlık hizmetleri alabilirsiniz. Böylelikle boşanma aşamasından sonra da haklarınızı koruyabilmeniz mümkün olacak ve aldığınız maddi veya manevi hasar azaltılacaktır.

Bursa’da Boşanma Davalarında Avukatlık Hizmeti

Bursa’da boşanma davalarında avukatlık hizmetleri sunan Kemal Uslu Avukatlık Büromuzun web sitesine girerek “İletişim” sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Bu sayede Boşanma Hukuku kapsamında yer alan hizmetlerden yararlanabilir, hem danışmanlık hem de avukatlık arayışınıza bir son verebilirsiniz.

Puan
Bu yazıyı puanlandırmak için tıklayın!
[Total: 54 Average: 5]

Lütfen bizimle iletişime geçin.

Web sitemizde size mümkün olan en iyi deneyimi sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederek, çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz.
Kabul.
Privacy Policy