Blog

Yaralamalı trafik kazası kaynaklı tazminat zamanaşımı süresi

Yaralamalı trafik kazası kaynaklı tazminat zamanaşımı süresi

 • By Kemal USLU
 • 19 Mar 2022
 • 0
Yaralamalı trafik kazasından kaynaklı taz minat taleplerinde zamanaşımı süresi 8 yıldır ( 2918 sayılı KTK ‘nın 109/I,II, TCK 66/1-e ). Bu konu ile ilgili Yargıtay kararı aşağıdadır. İyi okumalar. T.C. Yargıtay Başkanlığı 17. Hukuk Dairesi Esas No.: 2014/21910 Karar No.: 2017/4338 Karar tarihi: 20.04.2017 MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda […]
Silahlı Terör Örgütü Üyeliği

Silahlı Terör Örgütü Üyeliği

 • By Kemal USLU
 • 19 Mar 2022
 • 0
Silahlı örgüte üyelik suçunun oluşabilmesi için örgütle organik bağ kurulması ve kural olarak süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gerektiren eylem ve faaliyetlerin bulunması aranmaktadır. Ancak niteliği, işleniş biçimi, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı, örgütün amacı ve menfaatlerine katkısı itibariyle süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk özelliği olmasa da ancak örgüt üyeleri tarafından işlenebilen suçların faillerinin de örgüt […]
Şüpheden Sanık Yararlanır

Şüpheden Sanık Yararlanır

 • By Kemal USLU
 • 19 Mar 2022
 • 0
Ceza mahkumiyeti, yargılama sürecinde toplanan kanıtların bir kısmına dayanılarak ve diğer bir kısmı göz ardı edilerek ulaşılan ihtimali kanıya değil, kesin ve açık bir ispata dayanmalıdır. Bu ispat, hiçbir kuşku ve başka türlü bir oluşa olanak vermeyecek açıklıkta olmalıdır. Yüksek de olsa bir olasılığa dayanılarak sanığı cezalandırmak, ceza yargılamasının en önemli amacına aykırı olarak, gerçeğe […]
Nafaka

Nafaka

 • By Kemal USLU
 • 19 Mar 2022
 • 0
Nafaka  Boşanma davası sürerken ya da boşanma davasının sona ermesinden sonra maddi olarak zorluğa düşecek olan kişiye veya ortak çocuklara bağlanan ve her ay ödenmesi gereken para olarak ifade edilebilir. Her nafaka türü için farklı şartlar gerekir. Ancak bu şartların yerine getirilmiş olması durumunda alınabilir. Medeni Kanunda dört çeşit nafaka düzenlenmiştir; Tedbir Nafakası: Boşanma davası […]
HAGB MEMURİYETE ENGEL Mİ ?

HAGB MEMURİYETE ENGEL Mİ ?

 • By Kemal USLU
 • 19 Mar 2022
 • 0
HAGB MEMURİYETE ENGEL Mİ ? Aşağıda paylaşmış olduğumuz Danıştay kararında bir vatandaşın ceza mahkemelerinde yargılanması neticesinde almış olduğu ceza, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesi çerçevesine girdiği takdirde Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmektedir. Bu verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının Devlet Memurluğunda bir etkisi olup olmadığı ile ilgili detaylı karar aşağıdadır. İyi okumalar. T.C. DANIŞTAY […]
AİHM’den ‘Süryanice soyadı’ kullanımı kararı

AİHM’den ‘Süryanice soyadı’ kullanımı kararı

 • By Kemal USLU
 • 18 Mar 2022
 • 0
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), ‘Süryanice soyadı’ davası ile ilgili Nuri Aktaş’ın başvurusunu karara bağladı. Mahkeme “Aile hayatına saygı hakkının” ihlaline karar verdi. AİHM Türkiye’yi Nuri Aktaş’a toplam 4890 euro tazminat ödemeye mahkum etti. Midyat’ın Yemişli köyü nüfusuna kayıtlı olan ve aynı zamanda İsviçre vatandaşlığı bulunan Nuri Aktaş ‘Amno’ sözcüğünü İsviçre’de olduğu gibi ‘Aktaş’ soyismi […]
Örgüt Üyeliği

Örgüt Üyeliği

 • By Kemal USLU
 • 18 Mar 2022
 • 0
Silahlı örgüte üyelik suçunun oluşabilmesi için örgütle organik bağ kurulması ve kural olarak süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gerektiren eylem ve faaliyetlerin bulunması aranmaktadır. Ancak niteliği, işleniş biçimi, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı, örgütün amacı ve menfaatlerine katkısı itibariyle süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk özelliği olmasa da ancak örgüt üyeleri tarafından işlenebilen suçların faillerinin de örgüt […]
Toplatma bulunan kitaplar ile CD ve DVD’ler Hakkında Karar

Toplatma bulunan kitaplar ile CD ve DVD’ler Hakkında Karar

 • By Kemal USLU
 • 18 Mar 2022
 • 0
Herhangi bir TERÖR ÖRGÜTÜ’ne üyelik için verilmiş güzel bir karar. Umarım faydalı olur. Hakkında toplatma bulunan kitaplar ile CD ve DVD içeriklerinin de sadece bulundurulması suç olmadığı gibi, tek başına bunların varlığının örgüt yöneticiliği ve üyeliği için yeterli delil teşkil etmeyeceği, hükme esas alınan sanık … …’in kolluk ve Cumhuriyet savcılığı ifadelerinin örgütsel faaliyetlere yönelik […]
Haczedilebilir Mallar

Haczedilebilir Mallar

 • By Kemal USLU
 • 18 Mar 2022
 • 0
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, “kurutma makinesi, LCD ve plazma televizyonu” gibi ev eşyalarının kapsamında olduğu gerekçesiyle haczine izin vermeyen yerel mahkemenin kararını bozdu. Alacağını tahsil edemeyen bir kişi, borçlunun evine haciz işlemi başlattı. Borçlunun evinde yapılan hacizde, alacaklı tarafından beş adet klima, iki adet masaüstü bilgisayar, iki adet televizyon ve birer adet bulaşık makinesi ve […]
İkrar’ın Tek Başına Delil Kabul Edilemeyeceği

İkrar’ın Tek Başına Delil Kabul Edilemeyeceği

 • By Kemal USLU
 • 18 Mar 2022
 • 0
Ceza yargılamasında İkrar da dahil hiçbir kanıt tek başına yargıcı bağlamaz. İkrar, tek başına kesin kanıt kabul edilemez. Yargıç önünde yapılan ikrarın dahi bağlayıcı olabilmesi için başka yan kanıtlarla doğrulanması gerekir. İkrarını geri alan sanığın önceki soyut ikrarına dayanılarak hiçbir zaman mahkumiyet kararı verilemez. İkrar olunan olay yargıç önünde yapılıp, geri alınmayıp yan delillerle desteklendiğinde […]