Asansör Düşmesi Nedeniyle Ölüm

Asansör Düşmesi Nedeniyle Ölüm

Hukuk’ta her bir fiilin sorumluları ve sorumlulukları vardır. Bu sebeple yapılan haksız hiçbir eylem karşılıksız kalmamaktadır. Aşağıda sunulan Yargıtay kararında haksız fiillerde bulunan site yönetimi ve asansör firmasıyla ilgilidir. Bu tarz durumlarda açılacak tazminat davalarında kullanılabilecek bir karardır. Faydalı olması temennisiyle.

T.C.

YARGITAY

4 HUKUK DAİRESİ

ESAS NO : 2011/6669

KARAR NO :  2011/8407

KARAR TARİHİ : 14.7.2011

• MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Site Yönetim Kurulu Kusurları Nedeniyle Yönetim Kurulu Başkanı İle Birlikte Sorumlu Tutulmaları Gerektiği – Davalı Site Yönetim Kurulu Başkanının Mahkum Olması Diğer Yönetim Kurulu Üyelerini Sorumluluktan Kurtarmadığı )

• SİTE YÖNETİM KURULU ( Kusurları Nedeniyle Yönetim Kurulu Başkanı İle Birlikte Sorumlu Tutulmaları Geretiği – Davalı Site Yönetim Kurulu Başkanının Mahkum Olması Diğer Yönetim Kurulu Üyelerini Sorumluluktan Kurtarmadığı )

• DESTEĞİN ÖLÜMÜ NEDENİYLE TAZMİNAT ( Davalı Asansör Bakım Şirketinin Elemanları da Kusurlu Bulunmuş Olup Çalışanlarının İhmal ve Kusurlarından Dolayı Şirket Olarak Sorumlu Olması Gerektiği )

818/m.45

ÖZET : Davalı site yönetim kurulu asansörün bakımı için davalı Ltd. Şti ile sözleşme yapmıştır. Bilirkişi raporu ile de belirlendiği üzere hem site yönetimi hem de asansör bakım şirketi asansörlerin eski olduğunu, tehlike arz ettiğini, güvenlikli olmadığını bildikleri halde revizyona tabi tutarak yenilememeleri ve aylık bakım kartlarını düzenlememek ve kontrol etmemekle kusurları bulunması nedeniyle desteğin içinde bulunduğu asansörün düşmesine ve sonuçta da desteğin ölümüne neden olmuşlardır.

Site yönetim kurulu kusurları nedeniyle yönetim kurulu başkanı ile birlikte sorumlu tutulmaları gerekir. Davalı site yönetim kurulu başkanının mahkum olması diğer yönetim kurulu üyelerini sorumluluktan kurtarmaz. Davalı asansör bakım şirketinin elemanları da kusurlu bulunmuş olup çalışanlarının ihmal ve kusurlarından dolayı şirket olarak sorumlu olması gerekir.

DAVA : Davacı Mustafa E. ve diğerleri vekili tarafından, davalı Cumali A. ve diğerleri aleyhine 01/07/2003 gününde verilen dilekçe ile maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davalılar Ekrem D., Cumali A., Erdoğan K. ile Hasan A. hakkındaki davanın kısmen kabulüne, diğer davalılar hakkındaki davanın reddine dair verilen 30/12/2010 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacılar ile davalı Ekrem D. vasisi taraflarından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre tarafların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2-Tarafların diğer temyiz itirazlarına gelince; dava, davacıların desteğinin bindiği asansörün düşmesi sonucunda ölümü nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Yerel mahkemece, ceza davası sonucu kusurları bulunduğu belirlenen G… Sitesi yöneticisi Ekrem D., asansör bakım şirketi müdürü Cumali A. ve asansör bakım şirketinin site görevlileri Erdoğan K. ile Hasan A. hakkındaki davanın bir bölümünün kabulüne, diğer davalılar hakkındaki davanın reddine karar verilmiştir. Karar davacılar ile davalılardan Ekrem D. tarafından temyiz edilmiştir.

Davacılar davalarını G… Sitesi yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile asansörün bakımını yapan A…-San Asansör Müh. San.Ltd.Şti’ne karşı da yöneltmişlerdir. Ceza Mahkemesi dosyasında tüzel kişilerin sorumluluğu bulunmayacağından gerçek kişiler asansör firması müdürü Cumali A. ile sitenin yönetim kurulu başkanı Ekrem D. kusurları oranında cezalandırılmışlardır. Ceza Mahkemesinin hükme esas aldığı 15.3.2004 tarihli bilirkişi raporuna göre asansörün işletme ruhsatının olmadığı, yıllık kontrollerinin yaptırılmadığı, yetki belgesi olmayan personele asansörün bakım ve kontrol işlerinin yaptırıldığı ve eksik halat kepçesi ve düzgün çalışmayan paraşüt fren sistemi ile asansörün çalışmasına izin verildiği anlaşılmaktadır. Davalı site yönetim kurulu asansörün bakımı için davalı A…-San Ltd. Şti ile sözleşme yapmıştır. Bilirkişi raporu ile de belirlendiği üzere hem site yönetimi hem de asansör bakım şirketi asansörlerin eski olduğunu, tehlike arz ettiğini, güvenlikli olmadığını bildikleri halde revizyona tabi tutarak yenilememeleri ve aylık bakım kartlarını düzenlememek ve kontrol etmemekle kusurları bulunması nedeniyle desteğin içinde bulunduğu asansörün düşmesine ve sonuçta da desteğin ölümüne neden olmuşlardır.

Site yönetim kurulu kusurları nedeniyle yönetim kurulu başkanı Ekrem D. ile birlikte sorumlu tutulmaları gerekir. Davalı site yönetim kurulu başkanı Ekrem D.’in mahkum olması diğer yönetim kurulu üyelerini sorumluluktan kurtarmaz. Davalı asansör bakım şirketi A…-San şirketinin elemanları da kusurlu bulunmuş olup çalışanlarının ihmal ve kusurlarından dolayı şirket olarak sorumlu olması gerekir. Yerel mahkemece yönetim kurulu başkanı Ekrem D. yanında yönetim kurulu üyeleri Necati E., Hamit B., Cemil D. ve Osman D.’in ayrıca A…-San asansör müh. San. Ltd. Şti.’nin de diğer sorumlu tutulan davalılar ile birlikte uğranılan zarardan müteselsilen sorumlu tutulmaları gerekirken adı gecen davalılar yönünden davanın reddine karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı bulunduğundan kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda ( 2 ) sayılı bentte gösterilen nedenlerle taraflar yararına bozulmasına, tarafların diğer temyiz itirazlarının ilk bentteki nedenle reddine ve temyiz eden taraflardan peşin alınan harçların istekleri halinde geri verilmesine, 14.07.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Bursa’da tazminat davalarında avukatlık hizmetleri sunan Kemal Uslu Avukatlık Büromuzun web sitesine giriş yapabilir ve “İletişim” sayfamıza giriş yaparak bizlere ulaşabilirsiniz. Bu sayede Tazminat Hukuku kapsamında yer alan hizmetlerden yararlanabilir, hem danışmanlık hem de avukatlık arayışınıza bir son verebilirsiniz.

 

Lütfen bizimle iletişime geçin.

Web sitemizde size mümkün olan en iyi deneyimi sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederek, çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz.
Kabul.
Privacy Policy