Yaralamalı trafik kazası kaynaklı tazminat zamanaşımı süresi

Yaralamalı trafik kazası kaynaklı tazminat zamanaşımı süresi

Yaralamalı trafik kazasından kaynaklı taz minat taleplerinde zamanaşımı süresi 8 yıldır ( 2918 sayılı KTK ‘nın 109/I,II, TCK 66/1-e ). Bu konu ile ilgili Yargıtay kararı aşağıdadır. İyi okumalar. T.C. Yargıtay Başkanlığı 17. Hukuk Dairesi Esas No.: 2014/21910 Karar No.: 2017/4338 Karar tarihi: 20.04.2017 MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda

Silahlı Terör Örgütü Üyeliği

Silahlı örgüte üyelik suçunun oluşabilmesi için örgütle organik bağ kurulması ve kural olarak süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gerektiren eylem ve faaliyetlerin bulunması aranmaktadır. Ancak niteliği, işleniş biçimi, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı, örgütün amacı ve menfaatlerine katkısı itibariyle süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk özelliği olmasa da ancak örgüt üyeleri tarafından işlenebilen suçların faillerinin de örgüt

Şüpheden Sanık Yararlanır

Ceza mahkumiyeti, yargılama sürecinde toplanan kanıtların bir kısmına dayanılarak ve diğer bir kısmı göz ardı edilerek ulaşılan ihtimali kanıya değil, kesin ve açık bir ispata dayanmalıdır. Bu ispat, hiçbir kuşku ve başka türlü bir oluşa olanak vermeyecek açıklıkta olmalıdır. Yüksek de olsa bir olasılığa dayanılarak sanığı cezalandırmak, ceza yargılamasının en önemli amacına aykırı olarak, gerçeğe

HAGB MEMURİYETE ENGEL Mİ ?

HAGB MEMURİYETE ENGEL Mİ ? Aşağıda paylaşmış olduğumuz Danıştay kararında bir vatandaşın ceza mahkemelerinde yargılanması neticesinde almış olduğu ceza, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesi çerçevesine girdiği takdirde Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmektedir. Bu verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının Devlet Memurluğunda bir etkisi olup olmadığı ile ilgili detaylı karar aşağıdadır. İyi okumalar. T.C. DANIŞTAY

Örgüt Üyeliği

Silahlı örgüte üyelik suçunun oluşabilmesi için örgütle organik bağ kurulması ve kural olarak süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gerektiren eylem ve faaliyetlerin bulunması aranmaktadır. Ancak niteliği, işleniş biçimi, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı, örgütün amacı ve menfaatlerine katkısı itibariyle süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk özelliği olmasa da ancak örgüt üyeleri tarafından işlenebilen suçların faillerinin de örgüt

Toplatma bulunan kitaplar ile CD ve DVD’ler Hakkında Karar

Herhangi bir TERÖR ÖRGÜTÜ’ne üyelik için verilmiş güzel bir karar. Umarım faydalı olur. Hakkında toplatma bulunan kitaplar ile CD ve DVD içeriklerinin de sadece bulundurulması suç olmadığı gibi, tek başına bunların varlığının örgüt yöneticiliği ve üyeliği için yeterli delil teşkil etmeyeceği, hükme esas alınan sanık … …’in kolluk ve Cumhuriyet savcılığı ifadelerinin örgütsel faaliyetlere yönelik

Haczedilebilir Mallar

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, “kurutma makinesi, LCD ve plazma televizyonu” gibi ev eşyalarının kapsamında olduğu gerekçesiyle haczine izin vermeyen yerel mahkemenin kararını bozdu. Alacağını tahsil edemeyen bir kişi, borçlunun evine haciz işlemi başlattı. Borçlunun evinde yapılan hacizde, alacaklı tarafından beş adet klima, iki adet masaüstü bilgisayar, iki adet televizyon ve birer adet bulaşık makinesi ve

İkrar’ın Tek Başına Delil Kabul Edilemeyeceği

Ceza yargılamasında İkrar da dahil hiçbir kanıt tek başına yargıcı bağlamaz. İkrar, tek başına kesin kanıt kabul edilemez. Yargıç önünde yapılan ikrarın dahi bağlayıcı olabilmesi için başka yan kanıtlarla doğrulanması gerekir. İkrarını geri alan sanığın önceki soyut ikrarına dayanılarak hiçbir zaman mahkumiyet kararı verilemez. İkrar olunan olay yargıç önünde yapılıp, geri alınmayıp yan delillerle desteklendiğinde

Edinilmiş Mal Kişisel Mal Ayrımı

Kişisel Mal Edinilmiş Mal Ayrımı Nasıl Yapılacaktır   Evlilik birliğinin sona ermesiyle birlikte karı koca arasındaki en büyük sorun malların nasıl paylaşılacağı olacaktır. Nitekim ülkemizde evliliklerin sona ermesi aşamasında evliliği kurtarmaktan çok malların nasıl paylaşılacağı düşünülmekte, taraflar buna yönelik arayışlara girmektedir. Mal paylaşım davalarında da önemli olan taşınır/taşınmazların kişisel mal/edinilmiş mal ayrımına tabi tutulmasıdır.  

İş Yerindeyken Geçirilen Kalp Krizi İş Kazasıdır

İş yerinde geçirilen kalp krizinin de iş kazası olarak kabul edileceği ile ilgili iki farklı Yargıtay kararını sizlerle paylaşıyoruz. Sizlere ufak bir uyarımız olacak. Bu kararlara bakarak dava kazanabileceğinizi düşünmeyiniz. Muhakkak bir avukat desteği alınız. İyi okumalar. T.C. YARGITAY 10 HUKUK DAİRESİ Esas No: 2015/10611 Karar No: 2017/2289 Karar Tarihi : 20.3.2017 5510/m.4,13 DAVA : Dava,