Blog

Edinilmiş Mal Kişisel Mal Ayrımı

Edinilmiş Mal Kişisel Mal Ayrımı

 • By Kemal USLU
 • 18 Mar 2022
 • 0
Kişisel Mal Edinilmiş Mal Ayrımı Nasıl Yapılacaktır   Evlilik birliğinin sona ermesiyle birlikte karı koca arasındaki en büyük sorun malların nasıl paylaşılacağı olacaktır. Nitekim ülkemizde evliliklerin sona ermesi aşamasında evliliği kurtarmaktan çok malların nasıl paylaşılacağı düşünülmekte, taraflar buna yönelik arayışlara girmektedir. Mal paylaşım davalarında da önemli olan taşınır/taşınmazların kişisel mal/edinilmiş mal ayrımına tabi tutulmasıdır.   […]
Emniyet Amirinin Kendisini Cumhuriyet Savcısı Olarak Tanıtıp Dolandırıcılık Yapması

Emniyet Amirinin Kendisini Cumhuriyet Savcısı Olarak Tanıtıp Dolandırıcılık Yapması

 • By Kemal USLU
 • 18 Mar 2022
 • 0
Aşağıda paylaşmış olduğumuz karar filmlere bile konu olmuş bir karardır. Kararı lütfen dikkatli okuyun ve bu tarz dolandırıcılıklara maruz kalmayın. TC Yargıtay 15 CEZA DAİRESİ Esas No           : 2012/12840 Karar No        : 2012/44143 Karar Tarihi : 26.11.2012 * EMNİYET AMİRİ/CUMHURİYET SAVCISI OLARAK KENDİNİ TANITIP TELEFONLA DOLANDIRICILIK (Katılanın Kimlik […]
İş Yerindeyken Geçirilen Kalp Krizi İş Kazasıdır

İş Yerindeyken Geçirilen Kalp Krizi İş Kazasıdır

 • By Kemal USLU
 • 18 Mar 2022
 • 0
İş yerinde geçirilen kalp krizinin de iş kazası olarak kabul edileceği ile ilgili iki farklı Yargıtay kararını sizlerle paylaşıyoruz. Sizlere ufak bir uyarımız olacak. Bu kararlara bakarak dava kazanabileceğinizi düşünmeyiniz. Muhakkak bir avukat desteği alınız. İyi okumalar. T.C. YARGITAY 10 HUKUK DAİRESİ Esas No: 2015/10611 Karar No: 2017/2289 Karar Tarihi : 20.3.2017 5510/m.4,13 DAVA : Dava, […]
Asansör Düşmesi Nedeniyle Ölüm

Asansör Düşmesi Nedeniyle Ölüm

 • By Kemal USLU
 • 18 Mar 2022
 • 0
Hukuk’ta her bir fiilin sorumluları ve sorumlulukları vardır. Bu sebeple yapılan haksız hiçbir eylem karşılıksız kalmamaktadır. Aşağıda sunulan yargıtay kararında haksız fiillerde bulunan site yönetimi ve asansör firmasıyla ilgilidir. Faydalı olması temennisiyle. T.C. YARGITAY 4 HUKUK DAİRESİ ESAS NO : 2011/6669 KARAR NO :  2011/8407 KARAR TARİHİ : 14.7.2011 • MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( […]
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Devri Hakkında Yargıtay Kararı

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Devri Hakkında Yargıtay Kararı

 • By Kemal USLU
 • 18 Mar 2022
 • 0
Arsasını müteahhitlere sözleşmeyle verip ev alma vaadiyle mağdur olanlar için güzel bir karar. T.C. YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ E. 2016/5983 K. 2019/1298 T. 10.4.2019 DAVA : Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik verilen hükmün süresi içinde davalı … vekili ile davalı … vekilince temyiz edilmesi üzerine […]
Eşini Ailesine Gönderdikten Sonra Onun Telefonlarına Çıkmamak

Eşini Ailesine Gönderdikten Sonra Onun Telefonlarına Çıkmamak

 • By Kemal USLU
 • 18 Mar 2022
 • 0
Boşanma davalarında sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Eş aileye gönderildikten veya götürüldükten sonra tekrardan geri gelmemesi durumu ile ilgili güzel bir karar. T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2017/2-2719 K. 2019/341 T. 21.3.2019 • EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELDEN SARSILMASI ( Boşanma – Kadının Eşinin Ailesi İle Görüşmek İstemediği Kendi Annesinin Evliliğe Olan Müdahalesine Ses Çıkarmadığı/Erkeğin de Annesinin […]
Eski Eşi Asılsız Şikayetlerin İftira Suçunu Oluşturabileceği

Eski Eşi Asılsız Şikayetlerin İftira Suçunu Oluşturabileceği

 • By Kemal USLU
 • 18 Mar 2022
 • 0
Boşanma aşamasında veya sonrasında çok karşılaştığımız bir durumdur. Misal verecek olursam benim bir boşanma davamda başıma geldi. Müvekkilim Farklı bir şehirde iş icabı bulunuyorken diğer eş emniyete gidip müvekkilim hakkında şikayette bulunmuş ve kapıya gelip kendisini rahatsız ettiğinden bahisle uzaklaştırma kararı almıştı. Faydalı bir karar iyi okumalar.  T.C. YARGITAY 16. CEZA DAİRESİ E. 2016/5167 K. 2016/6362 […]
Düğünde Takılan Ziynetler ile ilgili Yargıtay Hukuk Genel Kurul Kararı

Düğünde Takılan Ziynetler ile ilgili Yargıtay Hukuk Genel Kurul Kararı

 • By Kemal USLU
 • 18 Mar 2022
 • 0
Boşanma Durumunda Ziynetler Kime Aittir? Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun bu kararı ile birlikte birçok değişikliğe gitmiştir. Artık Kim tarafından kime takılmış olursa olsun ziynetler kadının kişisel eşyası olmaktan çıkmıştır. Hukuk Genel Kurulu Erkeğe özgü olan takılar erkeğin Kadına özgü takılar kadınındır demiştir. Önceki kararlara istinaden erkekler açısından boşanma davalarında bir ilerleme olarak görülüp ne olursa […]
Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nden FETÖ üyeliği kriterleri

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nden FETÖ üyeliği kriterleri

 • By Kemal USLU
 • 18 Mar 2022
 • 0
Fetö davalarında Yargıtay’ın belirlemiş olduğu üyelik kriterleri.    T.C. YARGITAY 16. CEZA DAİRESİ E. 2019/521 K. 2019/4769 T. 5.7.2019 • ANAYASAYI İHLAL SUÇU ( Sanıkların Darbe Yapılacağı Hususundaki Bilgilerinin Mevcudiyeti Sabit Kabul Edilse Dahi Bu Durumun İştirak İradesine Dahil Olunduğu Sonucunu Doğurmayacağı – Sanıkların Medya Organlarında Sarf Ettikleri Sözler ve Kaleme Aldıkları Yazılarla “Maddi Cebri” Ne Şekilde Gerçekleştirdiklerini İzahtan Eksik […]
İş Kazasından Sürekli İş Göremezliğe Dayanan Tazminat

İş Kazasından Sürekli İş Göremezliğe Dayanan Tazminat

 • By Kemal USLU
 • 18 Mar 2022
 • 0
İş kazası sonucunda oluşan sürekli iş göremezlik (sakatlık vs.) hakkında güzel bir karar. T.C.YARGITAY21. HUKUK DAİRESİE. 2018/4197K. 2019/5879T. 8.10.2019 İŞ KAZASINDAN KAYNAKLANAN SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİĞE DAYANAN TAZMİNAT İSTEMİ ( Zamanaşımının Failin ve Zararın Öğrenildiği Tarihten Başlatılacağı – Zarar Görenin Zararı Öğrenmesinin Zararın Varlığı Mahiyeti ve Esaslı Unsurları Hakkında Bir Dava Açma ve Davanın Gerekçelerini Göstermeye […]